Nometnes VĒRTĪBAS

Kontakti nometnes vadītājai: +37129155449 
info@vs.edu.lv

NOMETNES 2019 VĒRTĪBAS un SAUKLIS:

ES VARU, ES PATS, MAN SANĀK!

1. DRAUDZĪGUMS.
Nometnē mēs sevišķi rūpējamies, lai bērni savā starpā izturētos draudzīgi un arī iedraudzētos cits ar citu.
Prasme veidot draudzīgas un sirsnīgas attiecības arī ar tiem, kas ir atšķirīgi, ir svarīga visas dzīves laikā.
Kā arī, ir patīkami veselu nedēļu atrasties starp cilvēkiem, kas ir draudzīgi un sirsnīgi. Tādā pozitīvās saskarsmes gaisotnē jebkurš cilvēks sajūt, ka tiek pieņemts un uzdrīkstās būt pats, uzdrīkstās vairāk riskēt, vairāk izteikt savas idejas un vairāk rīkoties drosmīgāk - un tādējādi - piedzīvot izaugsmi. Tas arī ir viens no mūsu nometnes svarīgākajiem mērķiem!

CIEŅA.
Cieņa ir vērtība, bez kuras grūti iztikt draudzībā. Nometnē mēs mācāmies paskatīties plašāk un iziet no saviem ierastajiem uzskatu rāmjiem. Mēs mācāmies, ka reizēm muļķīgais un neveiklais patiesībā sevī slēpj lielu cilvēcību un iespējams pat jaunu talantu. Mēs visi alkstam cieņas, bet ne vienmēr protam to izrādīt. Tāpēc vispirms mēs mācāmies cienīt sevi, savas spējas vai nespējas, savu ķermeni, savu apkārtējo vidi. Cienot sevi, mēs iemācāmies cienīt arī otru.

MĪLESTĪBA.
Mīlestība iet roku rokā ar draudzīgumu un cieņu, bet mīlēt mēs mācāmies visas savas dzīves laikā - kā mazi, tā lieli. Tāpēc arī nometnes laikā pirmkārt jau bērni mācās mīlēt, redzot kā to dara citi cilvēki viņiem apkārt. Un tikai šajā mīlestības gaisotnē arī viņi sajūt dzinuli mīlēt sevi, cilvēkus sev apkārt, apkārtējo vidi un tad arī visu plašo Pasauli!

BŪT PAŠAM.
Nometne ir vieta, kurā mudinām bērnus atklāt pašam sevi, savus talantus, savas vēlmes un mācīties piepildīt savus sapņus.
Visi esam dzirdējuši par dažādiem talantiem, kuri bērnībā ir piedzīvojuši lielu neizdošanos, izsmiešanu un pat atstumšanu tikai tāpēc, ka ir bijuši atšķirīgi, domājuši savādāk. Tad nometne ir tā vieta, kurā gribam bērniem palīdzēt atkal uzdrīkstēties būt pašiem, tādējādi nonākot līdz nākošai mūsu nometņu vērtībai:

DROSME.
Drosme būt pašam un piepildīt savas dzīves sapni ir mūsuprāt vissvarīgākais dzīves uzdevums, kuru arī mēs, pieaugušie, mācāmies ar dažādām tehnikām. TO, kas mūsos jau ir likts, svarīgi atmodināt jau bērnībā. Tomēr - tas prasa lielu uzdrīkstēšanos un drosmi - būt pašam. Tāpēc arī nometnē radīsim situācijas un stiprināsim tās sajūtas, kas bērnam palīdzēs sajust pašam sevi, savas stiprās puses, savus talantus.

MIERS.
Miers ietver visas iepriekšējās vērtības un kā noslēdzošs aplis ļauj mums visiem norimt, pieņemot vienam otru, nesalīdzinoties vienam ar otru, nesacenšoties vienam ar otru. Miers ir kā skaists dārzs, kurā katram augam ir sava paša vērtība un nozīme, lai mēs visi varētu elpot, ēst, mierīgi gulēt un atpūsties, priecāties, smieties un DZĪVOT.

"These are the values we want to and we do embrace at our camps!", Diana Zepa.
9.11.2018.