Nometnes DROŠĪBA

Kontakti nometnes vadītājai: +37129155449 
info@vs.edu.lv

DROŠĪBA NOMETNĒ
  • Visa NOMETNES darbība nometnē izriet no visiem ar bērniem saistītajiem drošības apsvērumiem un saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība." Vairāk lasīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=197039

1. Nometnes telpas un naktstmītnes atbilst Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām un Veselības inspekcijas prasībām.
2. Nometnē ēdināšanu nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.
3. Nometnes dalībnieku fizisko un emocionālo drošību uzrauga nometnes vadītāja Diāna Zepa - daudzgadīga nometņu rīkotāja un pedagogs. Nometnē ir piesaistīta medmāsa, kura daudzus gadus ir strādājusi ātrajā palīdzība un ir vairāku nometņu medmāsa. Netālu no nometnes atrodas ātrās palīdzības punkts, kurš tiks informēts par nometnēm.
4. Peldēšanas drošību nodrošina peldvestes (kuras tiek vilktas vienmēr, neatkarīgi no peldētprasmes) un peldēšanas uzraugs.
5. Šķēršļu trases drošību nodrošina viesu nama saimnieks un to atbilstību pārbauda nometnes vadītāja Diāna Zepa.
6. Izjādes drošību nodrošina jāšanas instruktors.


IEVĒROJIET!

1. VEICOT REĢISTRĀCIJU:
  • lūdzu, norādiet, vai Jūsu bērnam ir kādas veselības problēmas un uzrādiet tos ieteikumus, kas nometnes personālam būtu jāņem vērā. 
        Piemēram, ja bērnam ir alerģija no putekļiem un bērns nedrīkst atrasties putekļainās vietās vai ja bērnam ir izteikta reakcija pret dunduru vai lapseņu kodieniem un Jūs zināt, kā tieši rīkoties kodienu gadījumos attiecībā uz Jūsu bērnu, u.tml.
  • izvērtējiet, vai Jūsu bērns var doties uz nometni laikā, kad viņam ir jālieto kāds konkrēts medikamentu kurss. Uz nometni var droši doties, ja bērns pats spēj sekot līdzi savam ārstēšanās procesam un doties pie skolotāja pēc medikamentiem, kā arī, ja tas neapdraud citu bērnu veselību.
2. ESOT NOMETNĒ:
  • ievērojot drošības pasākumus, pie bērna nedrīkst atrasties nekāda veida medikamenti, (t.sk homeopātiskie) un ierodoties nometnē visi medikamenti ir jānodod nometnes vadītājai, kas tos noglabā konkrētā slēgtā telpā. Neievērojot šo noteikumu, tiek nopietni apdraudēta nometnes drošība, jo kāds cits bērns var apzināti vai neapzināti izmantot cita bērna rīcībā esošos medikamentus.
  • gadījumos, kad bērns ir piedzīvojis traumu vai saslimšanu, bērns tiek atbilstoši medicīniski aprūpēts un, izvērtējot bīstamības pakāpi, nogādāts slimnīcā. Šādos gadījumos nometnes vadītāja informē vecākus. Ja trauma vai saslimšana neapdraud citu bērnu veselību, bērns var turpināt piedalīties nometnē. Gadījumos, kad tas nav iespējams, tad bērna vecākiem ir jāved bērns uz mājām atveseļoties. Ja tas ir iespējams, atveseļojies bērns var atsākt dalību citā nometnes laikā.

 "Discovering America 2015" pie mums pat trīs reizes viesojās ASV vēstniecība. 
Tas nozīmē, ka pavisam noteikti esam DROŠA nometne!!! :) 


*************
 Ja rodas papildus jautājumi, priecāsimies uz tiem atbildēt. 
Rakstiet e-pastu uz info@vs.edu.lv vai zvaniet: 27774321 (nometnes vadītāja Diāna)

Informācija atjaunota 05.02.2018.